RAMS-VNU Forecasting Model
Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu mô hình dự báo
Giới thiệu nhóm nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học-đào tạo
Dự báo K.Tượng
Dự báo 3 ngày bằng RAMS
Dự báo 7 ngày bằng RAMS
Dự báo 10 ngày bằng RAMS
Dự báo 2 ngày bằng ETA
Dự báo dông
Dự báo tháng
Dự báo 3 tháng
Dự báo thời tiết nguy hiểm
Dự báo biển
Dự báo sóng
Dự báo dòng chảy
Dự báo nhiệt độ biển
Dự báo độ muối
Dự báo nước dâng trong bão
Diễn đàn RAMS
BAN TIN DU BAO THU NGHIEM! Bam nhay vao day!  
Online# 38
Today-Visit# 38
5/23/2024 (US)
Visitor: 713706

 

  Testing webFontConvert
Nghiên cứu-Đào tạo

Hiện nay chúng tôi đang thực hiện đào tạo sinh viên các ngành Khí tượng, Khí hậu, Dự báo Thời tiết và Khí hậu, Thuỷ văn, Hải dương học, Quản lý và Khai thác Môi trường biển, cho các bậc đào tạo từ Cử nhân đến Tiến sĩ. Phương châm đào tạo của chúng tôi là hiện đại - Việt Nam, bảo đảm cho sinh viên có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao sau khi tốt nghiệp. Quá trình đào tạo được gắn chặt chẽ với nghiên cứu khoa học. Các hướng nghiên cứu tăng cường của Phòng Nghiên cứu Dự báo Thời tiết và Khí hậu
 • Dự báo thời tiết hạn từ 1 đến 3 ngày bằng mô hình số.
 • Dự báo mưa lớn có khả năng gây lũ Miền Trung thời hạn 3 ngày.
 • Mô phỏng diễn biến khí hậu dưới tác động của con người.
 • Dự báo cường độ, quĩ đạo bão và nước dâng trong bão.
 • Dự báo thời tiết hạn dài cho các nhu cầu thực tiễn.
  Cùng với các hướng nghiên cứu khác trong lĩnh vực Thuỷ văn và Hải dương học, quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của chúng tôi mang tính liên ngành, trong nhánh lớn của chu trình nước toàn cầu, và thực tiễn sâu sắc với mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng cao nhất các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
 •  

  Website dự báo thời tiết RAMS-VNU
  Khoa Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học
  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội
  334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội
  All Right Reserved 2004, Thiết kế bởi InteCom (MinhViệt) +Technoaid
  Trung tam InteCom - www.thoitiet.net